خانهدرباره مابخش 1معرفی اعضاء صندوق

معرفی اعضای صندوق

تعداد مشاركين صندوق بازنشستگي

هم اكنون تعدادافرادي كه ؛ ماهيانه ازحقوق ومزاياي آنان حق بيمه كسرمي گردد 2568 نفرمي باشند که با توجه به روند افزايش بازنشستگان و مستمري بگيران و باتوجه به اینکه مشارکین جدید پذیرفته نخواهد بطور مسلم هر سال از این تعداد کاسته می شود.


تعداد بازنشستگان

تعداد بازنشستگان از سال 1362 تا پايان اسفند 1392 ، 3543 نفر است. در سال 1362 تعداد افراد بازنشسته 4 نفر و از كارافتاده 2 نفر و تــعداد حــقـــوق وظيفه بـرقـرار شـده 12 مورد بوده اسـت. با گذشت زمان این ارقام افزایش یافته و روند افزایش تعداد بازنشستگان و وظیفه بگیران در جدول ارایه شده است.


تعداد مستمري بگيران صندوق بازنشستگي و افراد تحت تكفل آنان

تــعــداد افــراد تحت تكفل مستمري بگيران تاپايان اسفند 1392 ، 7634 نفر مي باشند كه اين تعداد از مزاياي درمان و همچنين ساير مزايـايـي كـه براساس مقررات پرداخت مي شود استفاده مي نمايند. همچنین افراد تحت تکفل فوت شدگان و ازکارافتادگان به ترتیت 712 و 94 نفر می باشند
تعداد سالانه مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها
سال بازنشستگان افراد تحت تکفل فوت شدگان افراد تحت تکفل ازکار
افتادگان افراد
تحت تکفل جمع مستمری بگیران جمع افراد تحت تکفل

تعداد سالانه مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها

سال

بازنشستگان

افراد تحت تکفل

فوت شدگان

افراد تحت تکفل

ازکار
افتادگان

افراد
تحت تکفل

جمع مستمری بگیران

جمع افراد تحت تکفل

62

4

4

12

8

2

2

18

14

63

1

1

3

4

0

0

4

5

64

0

0

5

6

2

0

7

6

65

16

20

7

11

0

0

23

31

66

19

17

6

8

1

2

26

27

67

3

4

1

0

0

0

4

4

68

8

9

1

5

0

0

9

14

69

2

1

0

0

0

0

2

1

70

2

4

8

13

2

6

12

23

71

346

578

47

76

2

5

395

659

72

48

89

23

45

0

0

71

134

73

818

1624

71

132

1

5

890

1761

74

1

2

3

7

4

7

8

16

75

368

851

42

103

9

19

419

973

76

1

2

4

9

4

14

9

25

77

116

277

11

29

1

2

128

308

78

2

1

2

5

1

4

5

10

79

35

78

5

7

2

6

42

91

80

26

77

5

14

2

3

33

94

81

32

70

8

16

1

1

41

87

82

48

135

9

25

1

2

58

162

83

202

581

21

52

0

0

223

633

84

63

178

6

15

0

0

69

193

85

55

158

5

9

0

0

60

167

86

148

463

8

27

0

0

156

490

87

69

189

2

5

1

2

72

196

88

75

249

6

12

1

4

82

265

89

367

1212

9

27

0

0

376

1239

90

49

202

4

14

0

0

53

216

91

36

132

3

9

0

0

39

141

92

182

426

27

19

0

10

209

455

جمع

3,142

7,634

364

712

37

94

3,543

8,440

 

تعداد مستمري بگيران تغییر وضعیتی صندوق

از سال 71 لغایت اسفند 1392 تعداد 731نفر از کارگزان شرکت تغییر وضعیت داده و در حال حاضر مستمری بگیر صندوق بازنشستگی می باشند.در ضمن 165 نفر نیز انتقالی از وزارتخانه ها و سایر سازمانه می باشند در جدول زیر تعداد مستمری بگیران به تفکی نوع مستمری ارایه شده است.

تعداد مستمري بگيران به تفكيك نوع مستمري

نوع مستمري تا پايان اسفند1392

تعداد

مستمري بگيران كارمندي

2149

مستمري بگيران تغييروضعيتي(از کارگری به کارمندی)

831

مستمري بگيران انتقالي ازوزارتخانه

139

مستمري بگيران انتقالي ازسايرسازمانها

26

مستمري بگيران ازكارافتاده غيرناشي ازكار

13

مستمري بگيران ازكارافتاده ناشي ازكار

24

مستمري بگيران فوتي ناشي ازكار

43

مستمري بگيران فوتي غيرناشي ازكار

63

مستمري بگيران فوتي بازنشسته

250

شهيد و جانباز و آزاده

5

جمع

3543

میانگین سن و مدت خدمت بازنشستگان

میانگین سن و مدت خدمت بازنشستگان هر دو ازعناصر مهمی هستند که بر اقتصاد صندوق بازنشستگی تاثیر مستقیم دارند. هرقدر سن بازنشستگی کاهش یابد میزان هزینه بازنشستگی افزایش می یابد زیرا از یک طرف مقدار کسورات بازنشستگی پرداخت شده توسط مستخدم کاهش می یابد و از طرف دیگر سالهایی که فرد بازنشسته از حقوق و مزایای بازنشستگی استفاده می نماید افزایش پیدا می کند. میانگین سن زنان بازنشسته 55.3 سال و مردان 57.8 سال می باشد. درصورتی که میانگین مدت خدمت بازنشستگان را مورد ملاحظه قرار دهیم روشن می شود که در دوره 30سال (1362 تا اسفند 1392 ) زنان با 24.8 سال سابقه خدمت و مردان با 28.6سال سابقه خدمت بازنشسته شده اند.

گزارش تصویری

4 CR5A0231best7IMG 1894IMG 1894 hamayesh

با ما در تماس باشيد

تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، تقاطع خیابان بهشتی ، کوچه پردیس پلاک 14 شماره تماس: 88100885-021

 رفسنجان : شهرک هزار واحدی   شماره تماس:     34306801-  034           امور مالی 25-03434306824

 کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - بعد از راه آهن - قبل از سه راه هوانیروز         شماره تماس: 32232504-0343

افراد آنلاين

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم